Reda, ul. Wiejska 72: tel: 515-152-145

Oferujemy:

zajęcia z językiem angielskim

realizacja podstawy programowej MEN

mała grupa zapewniająca indywidualne podejście do każdego dziecka

opieka psychologa

spotkania z muzyką - zajęcia rytmiczne, taneczne

wykwalifikowana kadra nauczycielska

codzienne zabawy i gry sportowe

przedstawienia teatralne

spacery w sprzyjającej pogodzie

Plan Dnia


7.00-8.45 - zabawy dowolne, praca indywidualna z dzieckiem
8.45-9.15 - śniadanie
9.00-10.30 - zajęcia dydaktyczne wg planu poszczególnych dni
10.30-11.40 - pobyt na świeżym powietrzu, spacery
11.40-12.00 - przygotowanie do obiadu, zabiegi higieniczne
12.00-12.20 - obiad
12.20-14.20 - odpoczynek poobiedni, czytanie bajek
14.20-14.40 - podwieczorek
14.40-17.00 - zabawy wg zainteresowań dzieci, rozchodzenie się dzieci do domów

Opłaty

czesne - 530 zł obejmuję opiekę, wyżywienie i zajęcia dodatkowe (rytmika, angielski, zajęcia taneczne)

opłata wpisowa - 200 zł

ubezpieczenie - 35 zł